Naziv projekta: Nabava IKT opreme u tvrtki Edin-kom d.o.o.
Korisnik: EDIN-KOM d.o.o. za promet i usluge
Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0361
Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt) – 2

Opis projekta:

Edin-kom d.o.o. u sklopu projekta nabavlja informatičku opremu i softver kojima će modernizirati poslovni proces i uvesti nove tehnologije. Konkretno, radi se o nabavi opreme za održavanje i nadzor mreže. Navedena oprema omogućit će veliku pohranu podataka na specijalizirane servere. Sve stavke troškovnika su međusobno povezane u logičku cjelinu. Nabavom informatičke opreme i softvera tvrtka će uspješno smanjiti troškove poslovanja. Osim toga, informatička oprema i softveri će omogućiti poboljšanje u pružanju usluge. Uvođenje novih tehnologija i unapređenjem softvera rezultirat će bržim pružanjem usluga, što će posljedično omogućiti otvaranje novih tržišta.
Svrha projekta jest ojačati poslovnu konkurentnost poduzeća EDIN-KOM d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kojom će optimizirati poslovne procese, povećati prodajni udio na tržištu te
otvoriti nova radna mjesta. Projekt će u konačnici doprinijeti razvoju informacijskog društva u RH jer će poslužiti kao primjer dobre prakse u predmetnoj branši.

Rezultati projekta su:

 1. Uvedena IKT poslovna rješenja u procese tvrtke
 2. Unaprijeđeni poslovni procesi tvrtke i s time povezano učinkovitost poslovanja
 3. Povećani prihodi od prodaje, uključujući prihode od izvoza
 4. Osigurano dodatno zapošljavanje

Ciljne skupine

 1. Postojeći i budući djelatnici tvrtke, koji će provedbom projekta povećati svoje kompetencije za
  obavljanje djelatnosti tvrtke, te unaprijediti svoja stručna znanja i iskustva; također, povećanjem prihoda
  i dobiti u narednom razdoblju bit će omogućeno i povećanje plaća djelatnika
 2. Postojeći i budući klijenti tvrtke, kojima će biti omogućena kvalitetnije i raznovrsnije usluge u odnosu
  na one koje tvrtka u ovom trenutku može ponuditi;
 3. Šira društvena zajednica - društveni utjecaj će biti vidljiv kroz plaćanje poreza kojima će lokalna samouprava moći sredstva ulagati u razvoj društvene infrastrukture. Ekonomski utjecaj projekta očituje se u povećanju zapošljivosti na razini Republike Hrvatske, povećanju ulaganja u RH, povećanju izvoza i u konačnici poboljšanju ekonomske slike Republike Hrvatske.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori i poduzećima
  (bespovratna sredstva): 67.072,20 HRK
 • Povećani prihod od prodaje: 684.548,00 HRK
 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
 • Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 3

Ukupna vrijednost projekta: 190.546,00 HRK
Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 123.473,80 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 20.01.2020. - 20.08.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Edin Mehulić, direktor; Tomislav Pokupec, direktor
E-mail: edo@edinkom.com
Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća EDIN-KOM d.o.o.

Kontakt

Kontaktirajte nas