EU financiranje

Za više informacija o pojedinom financiranju izaberite projekt:

Osoba za komunikaciju: Edin Mehulić +385 91/ 232 8888
Kontakt adresa elektroničke pošte: edinkom@edinkom.com

Kontakt

Kontaktirajte nas