Reference

Marin Knežević, Plavi Pixel

Edinkom je tvrtka koju s punim povjerenjem mogu preporučiti. Usluga koju sam kroz ostvarenu suradnju dobio izlazi iz okvira samo profesionalnog jer uključuje i izuzetno bitan ljudski pristup, savjetovanje, razumijevanje i angažman u rješavanju izazova na koje smo nailazili na putu do uspješne realizacije.

MARIN KNEŽEVIĆ, Plavi Pixel d.o.o.
Kontakt

Kontaktirajte nas